Tips voor de perfecte weblecture

Korte weblectures: Bij een kort filmpje heeft de student de controle. Hij kan het filmpje, stil zetten, terugspoelen, onderzoeken, nogmaals afspelen en terug gaan naar de stof die hoort bij het filmpje. Salomon Kahn (Kahn Academy) geeft aan dat 10-15 minuten de perfecte tijdspanne is. Studenten kunnen gedurende 10-15 minuten hun aandacht goed bij het filmpje houden. 

Per filmpje een onderwerp behandelen:  Door per filmpje een afgerond verhaal te vertellen is het voor de studenten makkelijker om flexibel door de stof te gaan. Gepersonaliseerd onderwijs is dan daadwerkelijk mogelijk.

Ontwikkel nieuwe vaardigheden: Lesgeven voor een camera is heel anders dan lesgeven voor een college zaal vol studenten.  De interactie die je als docent normaal gesproken met je studenten hebt  mis je nu volledig. Om een weblecture effectief te laten zijn is het dus belangrijk dat je nieuwe (camera)vaardigheden ontwikkelt.

Wees enthousiast: Zoals velen wel al weten is dat de camera dikker/breder maakt.  Het adds Five pounds maar wat minder bekend is, is dat het 20% van je enthousiasme wegneemt.  Voor de camera is het dus erg belangrijk om extra enthousiast te zijn.

Animeer slides: Schrijven op het whiteboard tijdens opnames kan de snelheid uit de videolecture halen. Een oplossing is om deze geschreven tekst vooraf op te nemen en versneld af te spelen tijdens de opname.  Animated lecture heet dat. Of slides zodanig ontwikkelen dat ze geanimeerd zijn en de formule door middel van animaties in de PowerPoint slide laten opkomen.

Start met een Teaser: Het begin van de weblecture is erg belangrijk. Hier moet je kijker prikkelen om de gehele lecture  af te kijken. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een proefje te laten zien, door de praktijk in je lecture betrekken of een levensechte demonstratie te laten zien.   Derek Muller bekend van het YouTube kanaal Veritasium heeft onderzoek gedaan naar de effectness van videolecture bij sciencevakken. Zie link http://talentsearch.ted.com/video/Derek-Muller-The-key-to-effecti

Goede start en eind: Naast een teaser aan het begin is het ook belangrijk dat de lecture een afgerond verhaal is. Met een duidelijk begin, wat ga je in deze lecture leren, welke leerdoelen worden behandeld. En aan het eind een heldere samenvatting en afronding van de lecture.

Start gewoon met oefenen: Wanneer je net begint met het opnemen van weblectures is het handig om naar verschillende filmpjes op het web te kijken. Maar ook door zelf een paar keer te oefen om te zien hoe je overkomt op camera.