Clicker als didactisch instrument

Richard Engeln (faculteit Technische Natuurkunde): "Voorheen werkte ik met stemkaartjes."

"Voordat ik Clickers zo'n drie jaar geleden werden ingevoerd op onze faculteit werkte ik met stemkaartjes. Een soort gelijk systeem alleen dan wat minder intelligent. Nadeel van mijn methode was bijvoorbeeld dat ik niet exact wist hoeveel studenten het juiste antwoord hadden gegeven. Toen ik van de Clickers hoorde, was ik dus erg geïnteresseerd."

Te laat begonnen
"Toen ik het idee voor de Clickers introduceerde waren alle docenten positief. Toch liep het niet allemaal even vlot. Dat had voornamelijk met het platform te maken, ik werk namelijk met een Apple. Maar dat is later opgelost en nu voor andere gebruikers geen issue meer. Een andere reden was dat we eigenlijk te laat begonnen waren; een maand voor het college! Ik had een keer proefgedraaid, gewoon thuis, met één Clicker. Niet echt handig dus. Uiteindelijk is wel het gelukt, maar met horten en stoten. Toch heb ik gewoon doorgezet, met resultaat!"

Competitief karakter
"In een college kun je niet alles behandelen. Dat is ook waar de Clicker van pas komt. Hiermee kun je sneller gaan als je ziet dat de vraag/stof begrepen is. Soms blijkt dat ik even een stapje terug moet. Na het derde college begon ik de voordelen te zien en studenten ook. Sommige studenten zien het gebruik van de Clickers zelfs als een soort competitie en willen goed scoren ten opzichte van hun medestudenten. Dat werkt erg motiverend."

Tips? "Ga droog proefdraaien. Kijk hoe de vragen en uitslagen op het scherm verschijnen. Ik kreeg de vragen in eerste instantie bijvoorbeeld wel op mijn scherm maar niet op het projectiescherm. Investeer dus tijd in het goed kunnen werken met de Clickers. Je wilt immers niet lopen te rotzooien voor zo'n grote groep."

Meer informatie over het project 'Clickers als didactisch instrument' vindt u hier.