Clicker als didactisch instrument

Andr├ę Duif (faculteit Technische Natuurkunde): " Voorheen stelde ik wel vragen maar kwam er weinig respons"

"Ik heb de Clickers al zo'n drie jaar geleden geïntroduceerd bij het vak Elektromagnetisme 1. Het is een goed middel om interactie met de zaal te krijgen. Voorheen stelde ik wel vragen, maar dan kwam er weinig respons. Door het inzetten van Clickers kon ik dit wel bereiken. Bovendien werkt het prima om de studenten eens even flink wakker te schudden. Bij het nieuwe vak Elektromagnetism zet ik de Clickers ook in. Behalve als didactisch instrument, ook als toetsinstrument."

Ook ik krijg feedback
"Tijdens colleges leveren de Clickers mij eigenlijk drie zaken op: 1. Studenten houden hun aandacht bij het college. 2. Denken even na over de stof. 3. Ik krijg feedback op wat ik heb verteld. Als het merendeel van de studenten een verkeerd antwoord op mijn vraag geeft, dan heb ik iets verkeerd gedaan. Het houdt mezelf dus ook bij de les!"

Ook Clickers tijdens werkcolleges
"Naast het inzetten van Clickers in colleges zetten we ze nu ook in tijdens aparte toets-uren. Hier stel ik vragen met behulp van de Clickers in combinatie met Powerpoint en mogen de studenten samen overleggen om uiteindelijk individueel met behulp van de Clickers een antwoord geven. Ik kan dan vervolgens per student, op vraagniveau, zien wat hij of zij voor antwoorden heeft gegeven."

Tips?
"Neem de tijd, doe het er niet even bij. Ook is het goed om even met de Clickers te 'spelen'. En natuurlijk de vragen te doordenken. Wat wil je ermee bereiken? Wil je testen, wakker schudden? Maar ook vooruit denken wat je wilt met het resultaat. Als studenten een vraag niet juist beantwoorden, moet je wel tijd hebben om hier op in te gaan, bij voorkeur op dat moment. Bereid het dus goed voor!"

Meer informatie over het project 'Clickers als didactisch instrument' vindt u hier