Clicker als toetsinstrument

Rob Broekmeulen (faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences): "Het werkt fantastisch, maar doe het weloverwogen!"

"In kwartiel 1 van het Bachelor College moest ik aan 240 studenten het vak Deterministic Operations Management geven. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik wel wat hulp kon gebruiken. Zo'n grote groep studenten betekent ook regelmatig stapels tussentoetsen nakijken. Ik moest dus iets. Ik had een idee dat ik met routines die ik al had liggen zou kunnen realiseren. Zodoende bouwde ik een applicatie zodat iedere student zijn of haar eigen toets heeft. Met deze applicatie kun je vragen shuffelen. Ideaal voor colleges met tussentoetsen waarbij je meestal niet in examenzalen zit en studenten dicht op elkaar zitten, waardoor afkijken verleidelijk is."

Meerwaarde van meerkeuzevragen
"Clickers werken met meerkeuzevragen. Dat is nog wel eens lastig voor docenten, omdat ze dat niet altijd gewend zijn. Soms wordt het zelfs als minderwaardig gezien. Terwijl je met het gebruik van Clickers juist heel goed de kwaliteit van je meerkeuzevraag kan toetsen. Als alle studenten een bepaalde vraag bijvoorbeeld goed hebben of juist fout, dan is het geen kwalitatief goede vraag. En een goede student zou een moeilijke vraag goed moeten hebben, is dat niet zo dan is er ook iets mis met de vraag. Je moet dus heel goed nadenken over de vragen die je stelt en hier achteraf kritisch naar kijken. Doe je dit, dan til je je onderwijs naar een hoger niveau!"

Tip? "Als je in het Bachelor College gaat werken met Clickers als toetsinstrument besef je dan dat je tijd moet inruimen om hier mee te leren werken. Het werkt fantastisch, maar doe het weloverwogen."

Meer informatie over het project 'Clickers als toetsinstrument' vindt u hier.