EVO

Peter Mutsaers (faculteit Technische Natuurkunde): “Je kan Evo ook gebruiken als voorbereiding op practica.“

EVO werkt eigenlijk heel recht toe recht aan. Het wordt wereldwijd gebruikt en online is veel informatie te vinden. Het vraagt alleen wel de nodige tijdsinvestering. Je moet goed nadenken over de vragen die je wilt stellen en wat je ermee wilt bereiken. Studenten krijgen tijdens het eerste college uitgelegd hoe EVO werkt. Zonder dat we al teveel in detail hoeven te treden omdat het systeem zich eigenlijk vanzelf wijst. Vanuit de kant van de studenten zijn er dan ook geen problemen geweest. Ze waren erg positief.”   

Hoger slagingspercentage
“Wij gebruiken EVO voor twee zaken: 1. voor het maken van theorieopgaven vanuit thuis en 2. Als voorbereiding op een practicum vanuit thuis. Wat het eerste betreft, hier krijgen studenten de stof tijdens een college aangereikt, waarna ze dit vervolgens thuis bestuderen en in EVO de opgaven maken. Aan de hand van deze opgaven kunnen studenten zien hoe goed ze de stof beheersen. Docenten zien dit ook. Het maken van de opgave is overigens niet vrijblijvend, maar telt mee voor het eindcijfer. Ze moeten het dus wel halen. EVO als voorbereiding op practica is nieuw. Thuis bestuderen studenten de practicumproeven zodat ze weten hoe ze in elkaar zitten. Op EVO maken ze vervolgens een quiz, die meetelt voor het eindcijfer. Het resultaat? Het slagingspercentage is omhoog gegaan en de practica zijn beter voorbereid.”    

Vragen shuffelen
Dit jaar gaan we EVO weer inzetten, nu ook bij andere vakken. En we gaan de vragenset uitbreiden. Het system biedt namelijk de mogelijkheid om vragen te shuffelen. Dat werkt als volgt. Je vult een database met vragen, waarna het systeem er telkens een set uitpikt. Hierdoor maken studenten de vragen thuis dus redelijk zelfstandig.

Tips? “Het is aan te bevelen zelf een paar quizjes te maken in EVO. Dan bekijk je de studentkant en weet je waar je als docent op moet letten bij het maken van vragen.”

Meer informatie over het project ' Evo' vindt u hier.