AAT

De TU/e investeert gestructureerd en planmatig in de kwaliteit van het onderwijs via onder meer de vormgeving van het Bachelor College, de Graduate school en via het aanbieden van BKO trajecten en didactische trainingen op maat aan docenten.

In 2013 werd het programma 'Advanced Academic Teaching (AAT)' aangeboden. Binnen het AAT-programma werden docenten uitgenodigd hun eigen professionalisering een extra impuls te geven op het vlak van onderwijs en onderwijsvernieuwing. Het AAT-programma was een subsidieprogramma waarin aan individuele voorstellen een subsidie kan worden toegekend. Het College van Bestuur nodigde hiermee docenten uit om voorstellen in te dienen voor een aantal activiteiten op het gebied van onderwijs(vernieuwing) en kennisdisseminatie in 2013. Bij succesvolle uitvoering van deze plannen ontving de aanvrager een SKO certificaat.