ICTO

ICT in onderwijs (ICTO) is een belangrijk thema op de TU/e. Het CvB heeft in dat kader een aantal verschillende samenhangende initiatieven in gang gezet.

Informatiemanagement
CIO (Tom Abel) houdt zich bezig met het organiseren van het informatiemanagement over de volle breedte van de TU/e. Hij werkt op dit moment aan de I-strategie van de TU/e en de bijbehorende informatie-architectuur.

TICTO en digitale universiteit
Arjeh Cohen geeft als projectleider digitale universiteit leiding aan een taskforce ICT in onderwijs (TICTO) . Deze taskforce houdt zich bezig met het ontwikkelen van een breed gedragen visie over de onderwijsaspecten van ICT.

Stimuleringsgelden
Het Onderwijsmanagementteam (OMT) heeft PICTO en het Innovatiefonds in het leven geroepen met als doel het ontwikkelen van ICT-middelen:

  • Programma ICT in Onderwijs (PICTO) heeft als taak de meest kansrijke initiatieven voor ICT in het onderwijs te ondersteunen en ervoor te zorgen dat 'best practices' zoveel mogelijk worden gedeeld. PICTO is een samenwerking van verschillende diensten die op dit vlak opereren: STU/EduSupport, DPO/TEACH, ESoE, Bachelor College, Dienst ICT, en CEC.
  • Het Innovatiefonds stimuleert nieuwe en vernieuwende initiatieven op het gebied van onderwijs en is vooral bedoeld voor de early adapters.

Advanced Academic Teaching (AAT)
Binnen het AAT-programma worden docenten uitgenodigd hun eigen professionalisering een extra impuls te geven op het vlak van onderwijs en de onderwijsvernieuwing