Innovatiefonds

Het innovatiefonds is in 2011 vanuit het Bachelor College opgezet om innovatie in het onderwijs te stimuleren. Hiervoor wordt jaarlijks een thematische call uitgeschreven waarbij docenten middelen kunnen verwerven om vernieuwende initiatieven op te starten. Alle producten die in het kader van het Onderwijsinnovatiefonds Bachelor College worden ontwikkeld zijn vrij beschikbaar voor alle docenten en studenten van het TU/e Bachelor College.

Call 2013-2014
Het thema van deze huidige call is "Het organiseren en geven van kwalitatieve feedback aan studenten". Weten wat je weet en wat je niet weet richt het leren. Studenten hebben daarom baat bij adequate feedback bij de uitvoering van hun taken. 'Prompt feedback enhances learning'. Door middel van (kwalitatieve) feedback kunnen studenten worden geholpen bij de opstart van het leren (de nodige voorkennis expliciteren) en kunnen ze tijdens en na het verwerken van de studiestof gerichter worden bijgestuurd en gemotiveerd. Op deze manier levert feedback een positieve bijdrage aan de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma's aan de TU/e.

Een uitgebreide beschrijving van de Call vindt u hier.