Picto

Het programma ICT in onderwijs heeft tot doel de drempel voor docenten te verlagen bij het gebruik van ICT in het onderwijs. Om dit doel te bereiken worden docentinitiatieven binnen projecten ondersteund op zowel didactisch als technisch gebied, wordt getoetst welke initiatieven het beste werken en wordt een platform geboden voor geslaagde initiatieven om te worden gedeeld met collega's. PICTO is een samenwerking van verschillende diensten die op dit vlak opereren: STU/EduSupport, DPO/TEACH, ESoE, Bachelor College, Dienst ICT, en CEC.

Docenten die een projectinitiatief hebben of deel willen nemen aan een van de PICTO projecten kunnen contact met ons opnemen door te mailen naar icto@tue.nl.

Het PICTO-team bestaat uit de volgende mensen:

  • Marcel Visschers (Programmaleider)
  • Floris Verhagen (STU)
  • Frans Oostrom (Dienst ICT)
  • Gerard van de Watering (Bachelor College)
  • Josje Knoop (STU/EduSupport)
  • Marc Rosmalen (CEC)
  • Ton MarĂ©e (ESoE)
  • Chantal Brans (CEE)