Activerende werk- ,toets- en begeleidingsvormen bij OGO

Dit project wordt mogelijk gemaakt met behulp van het Advanced Academic Teaching Fonds.

Wat is het project?

Dit project bestaat uit een drietal deelprojecten, die samenhangen met OGO-onderwijs.

In het eerste deel van het project wordt een begeleidings- en toetsvorm beschreven. Deze begeleidings- en toetsvorm leent zich goed voor OGO-onderwijs waarbij meerdere docenten betrokken zijn  als  begeleiders van studentgroepen. De essentie van deze begeleidingsvorm is dat een individuele student voor een deel zelf kan kiezen welke docenten hij om advies of begeleiding vraagt bij het OGO-project. Daarnaast stimuleert het dat docenten hun beoordelingen onderling beter op elkaar afstemmen.

Het tweede project betreft een begeleidings- en toetsvorm, specifiek bedoeld voor multidisciplinaire OGO-projecten waarbij een student op meerdere disciplines (en dus door meerdere docenten) wordt beoordeeld. Ook hier heeft een student met meerdere docenten te maken, waarbij subjectieve aspecten in de beoordelingen minimaal moeten zijn. Er wordt een methode beschreven waarmee de individuele inzet van een student kan worden vastgesteld, en de beoordeling van de samenwerking in een groep en de beoordeling van een eigen inbreng (discipline) in balans zijn.

Het derde project betreft een beoordelingsvorm (de carrousel-evaluatie) waarmee studenten bij OGO-projecten veel meer en kwalitatief betere feedback krijgen. Daarnaast leidt de carrousel-evaluatie tot een objectievere beoordeling ten opzichte van de gebruikelijke groepspresentatie.

Waarom dit project?
OGO-onderwijs is vaak (multidisciplinaire) project onderwijs. Het begeleiden en individueel beoordelen van studenten in deze groepen is voor de betrokken docenten een ingewikkelde klus. Doordat studenten samen werken aan een eindresultaat, is het moeilijk om de resultaten van een individuele student te herleiden. Daarnaast is het niet eenvoudig om een objectieve beoordeling te realiseren als er meerdere disciplines zijn.

Wat willen we bereiken?
Dit project levert een beschrijving van methoden op, die docenten kunnen hanteren in het begeleiden en beoordelen bij OGO-onderwijs. Dit project vormt de basis voor een vervolgproject waarin deze, soms abstracte, methoden toegankelijker worden gemaakt voor anderen. Dit leidt uit eindelijk tot een concrete beschrijving van hoe hiermee te werken, zodat ook andere docenten/begeleiders dit toe kunnen passen in het onderwijs.

Waar staan we nu?
De resultaten zijn verwerkt in diverse papers, die zijn gepresenteerd en besproken tijdens internationale congressen. Dit project wordt nu afgerond en de resultaten worden in een eindrapportage verwerkt. Het deelproject Carrousel-evaluatie wordt verder uitgewerkt (als gehonoreerd project in de Bachelor College Innovatie call 2014).

Wat is de planning?
Start project juni 2013 – afronding februari 2014

Wie houden zich hiermee bezig?
Faas Moonen, faculteit Bouwkunde.

Meer weten?

Contact
Faas Moonen
Tel.: 040-247 2564
E-mail: s.p.g.moonen@tue.nl