Construerend leren

Dit project wordt mogelijk gemaakt met behulp van het Advanced Academic Teaching Fonds

Wat is het project?

Binnen dit project nemen studenten in kleine groepjes zelf filmpjes op die betrekking hebben op specifieke opgaven. Hiervoor maken ze gebruik van een telefoon, webcam of camera. Daarnaast werken ze deze ook uit op papier en beoordelen ze elkaars werk. Deze werkwijze wordt door docent Hans Sterk toegepast binnen het vak lineaire algebra I. Hij analyseert vervolgens wat de invloed van deze manier van werken is op de uiteindelijke resultaten.

Waarom dit project?
Door een filmpje te maken zijn de studenten zelf bezig nieuwe kennis te construeren op een veel dieper niveau dan dat ze hier slechts naar luisteren of individueel opgaven maken. Door hier gezamenlijk inhoudelijk mee bezig te zijn en dit in een nieuwe vorm te moeten gieten, doorgronden ze de opgaven beter. Bovendien wordt er bij deze manier van werken technologie ingezet die aansluit bij hun dagelijks leven. Deze manier van werken betrekt de student ook actiever bij het onderwijs. Ze geven hiermee zelf hun leerproces vorm in plaats van alleen onderwijs te ‘ontvangen’. Door de peerreview die onderdeel uitmaakt van het project leren ze bovendien kritisch te reflecteren op werk van anderen en zichzelf.

Wat willen we bereiken?
We hopen dat deze manier van leren leidt tot grotere betrokkenheid van de studenten bij hun eigen leerproces, diepere verwerking van de stof en betere leerresultaten. Daarnaast hopen we kritische reflectie te stimuleren. Het project moet duidelijkheid geven over het effect van het project op de betrokkenheid en de resultaten van de studenten, de mate waarin studenten deze manier van werken waarderen en levert tevens specifieke kaders op voor de toepassing van deze werkwijze op basis van ervaringen van Hans.

Waar staan we nu?
Het project wordt nu afgerond en het resultaat verwerkt in een eindrapportage.

Wat is de planning?
Start project juni 2013 – afronding februari 2014

Wie houden zich hiermee bezig?
Hans Sterk voert dit project uit. Hans Cuypers is tevens betrokken bij het project.

Meer weten over interactieve video’s?

Contact
Hans Sterk

Tel.: 040-247 2727

E-mail: h.j.m.sterk@tue.nl