Een competentiemonitor

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Advanced Academic Teaching Fund.

Wat is het project?
Binnen dit project wordt de competentieontwikkeling van studenten meetbaar gemaakt. Hiervoor is een web-based zelfevaluatie ontwikkeld en getest. Na een nulmeting, die met de studiebegeleider wordt besproken, wordt de tool gebruikt om na ieder kwartiel de ontwikkeling van de student te meten. Dit maakt gerichte begeleiding tijdens de studie mogelijk. Doordat de resultaten geanonimiseerd worden opgenomen in een databank, geeft het tevens de mogelijkheid het curriculum te optimaliseren.

Waarom dit project?
De TU/e heeft de ambitie iedere student een aantal domein specifieke  en een aantal  generieke competenties te laten ontwikkelen. Tot nu toe bleef deze ontwikkeling moeilijk te meten . Er zijn wel competentieprofielen die aangeven waar studenten zich in moeten ontwikkelen, maar er bestond geen meting van de competentieniveaus. Om het ontwikkelingsproces te kunnen monitoren en bijsturen is de zelfevaluatie in het leven geroepen.

Wat willen we bereiken?
Het doel van dit project is drievoudig. Door de zelfevaluatie wordt systematische begeleiding van de competentieontwikkeling voor de individuele student mogelijk. Bovendien wordt het mogelijk om een vak of een opleiding zo op te zetten en bij te stellen dat de gewenste mate van competentieontwikkeling wordt bereikt. Tenslotte kan een opleiding, of zelfs de universiteit, aantonen dat de doelstellingen ten aanzien van competentieontwikkeling van de studenten worden gerealiseerd. Als bonus kan het in dit project ontwikkelde systeem bijdragen aan de ontwikkeling van schalen waarin competentieniveaus worden uitgedrukt.

Waar staan we nu?
Voor de zelfevaluatie is een lijst van vragen ontwikkeld die, per competentiegebied, een beeld geven van de ontwikkeling van de student. Deze vragen zijn in eerste instantie bedoeld als relatieve meting, om ontwikkeling te kunnen meten. Maar door analyse van de geanonimiseerde database kan hier een schaal uit worden afgeleid. In het project is ook een gebruiksvriendelijke software-implementatie gemaakt, waarmee de zelfevaluatie via het internet kan worden ingevuld. Bovendien zorgt de software er voor dat de data van de zelfevaluatie kan worden geanalyseerd. Vragenlijst en user-interface zijn twee maal getest op een kleine groep studenten, en de feedback is gebruikt om het systeem te verbeteren. Daarna is een web-based trial uitgezet in een populatie van enkele honderden studenten. Hierop is echter onvoldoende respons gekomen en deze trial wordt met aanpassingen herhaald om voldoende statistiek op de bouwen voor een betekenisvolle analyse. Het project wordt begin 2014 afgerond. In de Fusion MSc opleiding wordt het systeem al gebruikt bij de begeleiding van studenten.

Wat is de planning?
Start project juni 2013 – afronding februari 2014

Wie houden zich hiermee bezig?
De vragenlijst en software zijn ontwikkeld door studentassistenten Marianne van den Akker en Mattia Fiumara, onder begeleiding van  Kees van Overveld en Antal Haans (faculteit IE&IS), en Roger Jaspers en Niek Lopes Cardozo (faculteit TN)

Meer weten over meting van compentieontwikeling?

Contact

Niek Lopes Cardozo, Kees van Overveld

E-mail: n.j.lopes.cardozo@tue.nl of cvoverve@tue.nl