Interactieve video's

Dit project wordt mogelijk gemaakt met behulp van het Advanced Academic Teaching Fonds


Wat is het project?
Binnen dit project gaat het om het maken en gebruiken van video’s in het onderwijs, denk hierbij aan weblectures maar ook korte clips met bijvoorbeeld tentamenuitwerkingen. Het unieke hieraan is dat het niet alleen om standaard weblectures gaat, maar er ook geëxperimenteerd wordt met het toevoegen van extra interactiviteit in de video. In de meeste gevallen door bijvoorbeeld tags te plaatsen in de clip zodat studenten op basis hiervan relevante informatie kunnen selecteren. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het toevoegen van quiz-vragen in de video waarna een student doorgelinkt wordt naar een vervolg op basis van een goed of fout antwoord.

Docent Hans Cuypers past dit, in het kader van het project, toe in zijn eigen onderwijs. Het project bestaat eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant de meer technische invalshoek, waarbij antwoord gegeven wordt op de vraag ‘wat heb je nodig?’ om dit te kunnen doen. Aan de andere kant, de didactische invalshoek waarin scenario’s geschetst worden over hoe deze video’s in te zetten in het onderwijs. Het project leidt uiteindelijk tot een website (link) waarop docenten tips kunnen vinden over het produceren van (interactieve) video’s en een didactisch verantwoorde inzet van deze video’s in het onderwijs.

Waarom dit project?
De komst van snel (mobiel) internet, smart phones en tablets en videokanalen als YouTube hebben ervoor gezorgd dat we steeds meer communiceren in beelden en filmpjes. Ook in het onderwijs kunnen we veel meer gebruik maken van de kracht van beeld. Eerder had docent Hans Cuypers hier wel al op kleine schaal mee geëxperimenteerd, maar binnen dit project wilde hij het wat groter en professioneler aanpakken. Het toevoegen van interactiviteit maakt dat de student materiaal meer gepersonaliseerd en interactiever aangeboden krijgt en dus beter ondersteund kan worden in zijn leerproces.

Wat willen we bereiken?
Aan de ene kant geeft dit project inzicht in de meerwaarde van deze manier van werken door aan de ene kan het gebruik van de video’s door studenten te monitoren en andere kant te evalueren hoe de studenten het ervaren hebben. Via een website (link) waarop de ervaringen en resultaten van het project terug te vinden zijn, willen we andere docenten inspireren en de drempel verlagen om op deze manier aan de slag te gaan.  

Waar staan we nu?
Het project wordt begin 2014 afgerond en het resultaat verwerkt in een eindrapportage en een website. De ontwikkeling van nieuwe video’s en de inzet van deze in het onderwijs zullen voortgezet en verder geëvalueerd worden.

Wat is de planning?
Start project juni 2013 – afronding februari 2014

Wie houden zich hiermee bezig?
Hans Cuypers (Wiskunde)

Meer weten? 
Bekijk ook de website ACTION
 
Contact
Hans Cuypers (Wiskunde)
Tel.: 040-247 2965
E-mail: f.g.m.t.cuypers@tue.nl