Uitdagingen in Engineering Statistics: You ‘R’, so you are!

Dit project wordt mogelijk gemaakt met behulp van het Advanced Academic Teaching Fund


Wat is het project?

Tot voor kort waren vooral commercieel beschikbare softwarepakketten voor statistische analyse de norm. Maar vandaag de dag nemen open source platformen, ondersteund door een actieve community van gebruikers en ontwikkelaars, een steeds grotere rol in binnen het werkveld. Tot nu toe worden dit soort pakketten echter slechts beperkt  gebruikt binnen het onderwijs. Docent Koo Rijpkema experimenteert binnen dit project met de inzet van ‘R’, een van deze open source pakketten, in het onderwijs.

Waarom dit project?
De komst van dit soort platforms met een actieve community betekent dat gebruikers snel kunnen beschikken over nieuwe toepassingen van ontwikkelde methoden en technieken maar ook dat ze in staat moeten zijn om toepassingen te selecteren en beoordelen. Deze benodigde deskundigheid heeft gevolgen voor de visie op en inrichting van het statistiekonderwijs van de toekomst.

Wat willen we bereiken?
Met dit project wil Koo Rijpkema deze verschuiving naar community-ondersteunde open source software en het kritisch denken ten opzichte van de softwaretoepassingen onder de aandacht brengen en daadwerkelijk implementeren bij het onderwijs statistiek binnen de TU/e. Belangrijk is daarbij ook om, door middel van literatuurstudie, conferentiedeelname en expertraadpleging, te leren van de ervaringen van anderen voor wat betreft 'best practices' rond het gebruik van ‘R’  binnen het universitair statistiek onderwijs. Daarnaast wil Koo op grotere schaal, zowel binnen als buiten de TU/e, een aanspreekpunt zijn voor ‘R’ in het onderwijs.

Waar staan we nu?
Inmiddels is, mede in het kader van het AAT-project, bij diverse cursussen en trainingen aan de TU/e voor zowel bachelor en master studenten alsook voor ontwerpers en promovendi het gebruik van ‘R’ en ‘R Commander’ ingevoerd. Koo hoopt in de toekomst deze ervaringen aan te kunnen vullen met de ervaringen bij andere onderwijsinstellingen om zo te komen tot 'best practices' in deze richting. Op dit moment wordt er gewerkt aan de eindrapportage. Het project wordt begin 2014 afgerond.

Wat is de planning?
Start project juni 2013 – afronding februari 2014

Wie houden zich hiermee bezig?
Koo Rijpkema (faculteit Wiskunde)

Meer weten over het gebruik van ‘R’ en ‘R Commander’ in het statistiek onderwijs?

Contact

Koo Rijpkema

Tel.: 040-247 3170

E-mail: j.j.m.rijpkema@tue.nl