EVO (Elektronisch Verrijkt Onderwijs)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds.


Wat is EVO?
EVO (Electronisch Verrijkt Onderwijs) is een digitale leeromgeving waar studenten naast slides en video's van de colleges, vooral interactieve oefenopgaven en toetsopgaven aangeboden krijgen.

Waarom dit project?
De wiskundevakken vertoonden (te) lage rendementen.

Wat willen we bereiken?
Het verhogen van de rendementen. Dit betekent: meer geslaagden en minder inspanningen door de docenten. EVO kan hierbij helpen door: ยท

  • Een deel van het werk uit de handen van docenten te nemen. 
  • Studenten meer feedback te geven op hun werk, bijvoorbeeld via automatisch nakijken van werk en overzichten van hun resultaten.
  • Docenten beter te informeren over de voortgang van studenten

Waar staan we nu?

  • Bij de opleidingen die EVO gebruiken, krijgen de studenten in de eerste week tijdens de colleges een uur uitleg hoe Evo werkt. Gebleken is dat dit nodig is.
  • Studenten kunnen in EVO gebruik maken van video's en weblectures met oefeningen. Deze worden aangeboden via een streaming server.
  • Op dit moment wordt EVO ingezet bij de opleiding Technische Wiskunde en de wiskundevakken bij de andere opleidingen.
  • Vanaf volgend jaar gaan ook Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde gebruik van maken van EVO.

Wie houden zich ermee bezig?
Info volgt.  

Wat is de planning?
Startdatum: 2012
Einddatum: Eind 2013

Meer weten over EVO?
Wil je meer weten over EVO? Kijk dan eens onder 'tools' op deze website. Hier lees je meer over de techniek achter EVO, de speciale trainingen en met wie je een keer mee kan kijken.

Contact 
Hans Cuypers
E-mail: f.g.m.t.cuypers@tue.nl
Telefoon: 040-247 2965

Picto_Boon_NL-09.png
Ervaring
Picto_Mutsaers_NL_pop-09.png
Ervaring