Inzet casts in het onderwijs (ACTION)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds


Waar hebben we het over?
Binnen het project ACTION onderzoeken we hoe we de inzet van media casts (verzameling van online media-uitzendingen) op didactisch verantwoorde wijze in ons technische onderwijs kunnen inzetten en ontwikkelen we verschillende scenario's voor het gebruik van media casts. Daarnaast kijken we hoe we studenten kunnen activeren en realiseren een collectie casts die ook daadwerkelijk op activerende wijze in het wiskunde- en informatica-onderwijs worden ingezet.

Waarom dit project?
Veel studenten hebben moeite om grote stukken theorie tot zich te nemen. Dit speelt zeer zeker bij b├Ętavakken, zoals wiskunde en informatica. Op het vwo is de theorie van een hoofdstuk vaak samen te vatten in een enkele pagina en wordt deze aangeleerd door gedurende enkele weken vooral veel opgaven te maken en voorbeelden te bekijken. Onze studenten worden daarentegen vaak geconfronteerd met tientallen pagina's compact opgeschreven theorie die ze binnen een week moeten kennen. Het goed en geconcentreerd doornemen van deze theorie gebeurt echter veelal te weinig. Media casts kunnen hier uitkomst bieden. Via korte video's, screen- of pencasts wordt een stukje theorie uitgelegd met een directe link naar een quiz met feedback aan de student, waarmee wordt getest of de student de inhoud van het theorieonderdeel tot zich heeft genomen. Een mooie manier om studenten op actieve wijze door de theorie te leiden.

Wat willen we bereiken?

 • Een didactisch raamwerk voor het maken van media casts
 • Een technisch raamwerk
 • Een website met daarin de resultaten van het project, zoals:
 • Een beschrijving van verschillende didactische concepten
  Een beschrijving van de technische concepten
  Diverse voorbeelden van media casts
 • Een workshop over media casts
 • Een collectie media casts voor de vakken:
  verzamelingenleer en Logica
  (Lineaire) Algebra; o calculus
  quantitative Evaluation of Embedded System
 • automata and Processes
 • Een Teach cursus omtrent het maken van activerende media casts

Waar staan we nu?
De resultaten van het projecten zullen in het voorjaar van 2014 bekend gemaakt worden.

Wie houden zich hiermee bezig?
Esther Vinken (Teach), Harry van de Wouw (Teach), Pieter Cuijpers (W&I), Erik de Vink (W&I), Hans Sterk (W&I), Hans Cuypers (W&I) en Jan Willem Knopper (W&I).

Wat is de planning?
Startdatum: maart 2013
Einddatum: januari 2014

Meer weten over dit project?
Voor dit project worden onder andere de tools Adobe Captivate en Camtasia ingezet. Meer hierover lees je op de Tool-pagina's op deze site.

Bekijk ook de website van het project: ACTION

Contact
Hans Cuypers
E-mail: f.g.m.t.cuypers@tue.nl/ hansc@win.tue.nl
Telefoon: 040-247 2965