Beste doorlusonderwijs aller tijden

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.

 

Wat is doorlussen?
In doorlusonderwijs geeft een docent onderwijs aan studenten in de livezaal (zaal A) en volgen studenten in een doorluszaal (zaal B) het onderwijs op groot scherm.

Waarom dit project?
Door de vergrote instroom zijn de studentenaantallen van tientallen vakken in 2014-2015 te groot voor de beschikbare collegezalen. Hoewel er andere, elegantere oplossingen overwogen worden, worden docenten in dit project voorbereid op “doorlussen” met behoud van optimale onderwijskwaliteit.

Wat willen we bereiken?
Objectives: Doelstelling van deze investeringen is: het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor kwalitatief goed doorlusonderwijs. Dit zal resulteren in vergelijkbare onderwijsevaluaties van studenten ongeacht in welke zaal zij het onderwijs hadden gevolgd.
Resultaten:

  • Memo over doorlussen
  • Profiel Teaching Assistenten
  • Draaiboek voorbereidingssessies
  • Getrainde docenten en teaching assistants 
  • Docentenhandleiding doorlussen
  • Spiekbrief voor docenten
  • Handout Teaching Assistenten
  • Checklist Operators
  • Evaluatieplan
  • Evaluatierapport

Waar staan we nu?
Status van het project is: afgerond. Producten zijn opgeleverd en het doorlusonderwijs is in Q1 geëvalueerd, evaluatierapportage is opgeleverd en goedgekeurd (16/12) door opdrachtgever.

Wie houden zich hiermee bezig?
Opdrachtgever: Lex Lemmens, dean BC
Stuurgroep: Lex Lemmens, Martin Boers (DIZ), Karen Ali (STU), Corinne Jongeneelen (WTB), Monique Kuyck (DIZ)
Projectmanager: Josje Knoop, STU/EduSupport
Projectteam: Bianca van der Aalst, Floris Verhagen, Maurice Megens, Hanneke Duisterwinkel, DIZ-servicemedewerkers

Wat is de planning?
1 juni 2014 tot en met 31 december 2014.  

Meer weten over doorlussen?
zie bijlagen van projectrapportage voor de eindproducten.

Meer weten over het project?
zie projectrapportage

Contact
Dr. J. (Josje) J. Knoop
Coordinator STU/EduSupport
J.J.Knoop@tue.nl
MF 1.143
040 247 4686