Clickers als didactisch instrument

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.


Wat zijn Clickers?
Clickers zijn stemkastjes ter grootte van een smartphone waarmee studenten meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Ze kunnen gebruikt worden als toetsingsinstrument en als didactisch instrument. In het laatste geval kunnen ze bijvoorbeeld ingezet worden om:

 • Het instapniveau van de studenten te toetsen en zo het college daarop aan te passen.
 • De interactie met de collegevolgers te vergroten.
 • Een hoorcollege te onderbreken en studenten te laten werken met de stof door middel van vragen.
 • Huiswerkwerkopdrachten een extra impuls te geven door vragen klassikaal en snel te behandelen.
 • Resultaten op tussentijdse vragen op Clickernummer te publiceren richting de studenten en hen zo te activeren niet als laagste in de lijst terecht te komen.

Waarom dit project?
Binnen het Bachelor College wordt activering van studenten binnen het onderwijs gezien als één van de tools om de rendementen te verhogen. In 2012 draaiden de faculteiten IE&IS en Bouwkunde om die reden een pilot met Clickers. Met de start van het Bachelor College zijn de Clickers een vast onderdeel geworden van het onderwijs op de TU/e. Nu is het zaak de inzet van de Clicker te optimaliseren. 

Wat willen we bereiken?

 • Inbedding van de Clickers in de organisatie qua kennis en kunde. Dit door middel van trainingen afgestemd op de behoefte van docenten en toegankelijke aanvullende informatie via een digitaal platform.
 • Een adequate ondersteuning van docenten bij technische problemen bij gebruik van de Clickers.
 • Een onderwijskundige onderbouwing en advies voor het gebruik van de Clickers bij diverse onderwijsvormen.

Waar staan we nu?

 • Zeven van de negen faculteiten op de TU/e maakt regelmatig gebruik van Clickers.
 • De ontvanger die docenten gebruiken om de antwoorden te verzamelen is in alle onderwijszalen aanwezig.

Wie houden zich hiermee bezig?

 • Floris Verhagen (STU), Ton Marée (ESOE), Henk Boom (Dienst ICT) en Hanneke Duisterwinkel (EduSupport)
 • Vanuit de faculteiten: Rob Broekmeulen (IE&IS), Tom van Woensel (IE&IS), Emiel Berkum (WINF), Richard Engeln (TN)en Leo Ijzendoorn (TN).

Wat is de planning?
Startdatum: 1 september 2012
Einddatum: 31 december 2013

Meer weten over clickers?
Voor het gebruik van Clickers worden ook trainingen gegeven en is een handleiding beschikbaar. Ook is het mogelijk een keer in de praktijk mee te kijken met een docent die al Clickers inzet in zijn onderwijs. Hierover lees je meer op 'Tools' op deze website.

Eindrapportage Clickers als didactisch instrument 14 november 2014
Presentatie Clickers - TU/e Onderwijsdag 18 maart 2014


Contact
Floris Verhagen
Telefoon: 040-247 4774
E-mail: clickers@tue.nl

 

 

Picto_Duif-09.png
Ervaring
Picto_Engeln-09.png
Ervaring