Clickers als toetsinstrument

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.


Wat zijn Clickers?
Clickers zijn stemkastjes ter grootte van een smartphone waarmee studenten meerkeuzevragen of vragen met een numeriek antwoord kunnen beantwoorden. Het nakijken van de (tussen)toetsen gebeurt automatisch op basis van de van te voren geprogrammeerde vragen en antwoorden. Rob Broekmeulen van de faculteit IE&IS ontwikkelde speciaal voor de Clickers een programma waarmee de meerkeuzevragen en antwoorden geshuffeld kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om studenten, die schouder aan schouder, in een volle collegezaal zitten te toetsen. Iedere student krijgt, met behulp van de shuffletool, immers een andere toets (van hetzelfde niveau) voorgelegd. Clickers kunnen naast toetsinstrument ook ingezet worden als didactisch instrument. 

Waarom dit project?
Binnen het Bachelor College wordt tussentijds toetsen en tussentijdse feedback gezien als één van de tools om de studielast te spreiden en hiermee de rendementen te verhogen. In 2012 draaiden de faculteiten IE&IS en Bouwkunde om die reden een pilot met Clickers. En met succes; met de start van het Bachelor College zijn ook de Clickers een vast onderdeel geworden van het onderwijs op de TU/e. Nu is het zaak het gebruik van de Clicker te optimaliseren. Misschien kan de Clicker straks zelfs gebruikt worden om tentamens af te nemen.

Wat willen we bereiken?

 • De Clicker in het studiejaar 2012-2013 bij minimaal 5 vakken succesvol hebben toegepast als digitaal toetsmiddel.
 • Voor docenten een merkbare tijdsbesparing door gebruik van Clickers.
 • Voor studenten een snellere feedback van resultaten in vergelijking met tussentoetsen op papier.
 • Aan het begin van het collegejaar 2013-2014 een gebruiksvriendelijke applicatie TU/e-beschikbaar om veilig digitaal te toetsen (d.mv. het shuffelen van vragen).
 • Een applicatie ontwikkelen waarin docenten hun eigen vragen kunnen maken.
 • Ondersteuning bij het afnemen van toetsen met behulp van Clickers.
 • Het nut van de Clicker door docenten bevestigd en uitgedragen zien naar andere docenten.

Waar staan we nu?

 • Zeven van de negen faculteiten op de TU/e maakt gebruik van Clickers.
 • De ontvanger die door de docent wordt gebruikt om alle antwoorden te verzamelen is in alle onderwijszalen aanwezig. 
 • De eerste (test)versie van de shuffletool is gereed en wordt getest. 

Wat is de planning?
Startdatum: 1 september 2012
Einddatum: juli 2014

Wie houden zich ermee bezig?

 • Floris Verhagen (STU), Ton Marée (ESOE), Henk Boom (Dienst ICT)
 • Vanuit de faculteiten: Rob Broekmeulen (IE&IS), Tom van Woensel (IE&IS), Emiel Berkum (WINF), Richard Engeln (TN)en Leo Ijzendoorn (TN).

Meer weten over Clickers?
Voor het gebruik van Clickers worden trainingen gegeven en is een handleiding beschikbaar. Ook is het mogelijk een keer in de praktijk mee te kijken met een docent die al Clickers inzet in zijn onderwijs. Hierover lees je meer op 'Tools' op deze website.

Presentatie Clickers als toetsinstrument - TU/e Onderwijsdag 18 maart 2014

Contact
Floris Verhagen
Telefoon: 040-247 4774
E-mail: clickers@tue.nl

 

 

 

Picto_Broekmeulen_NL_pop-09.png
Ervaring
Picto_Said_NL-09.png
Ervaring