Mediacasts als activerende werkvorm

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.

 

Wat is een media cast?
Een media cast is een filmpje waarin studenten een concept uit het onderwijs uitleggen. Dit kan van alles zijn: van een zelf opgenomen filmpje met een telefoon of webcam tot een zelfgemaakte professionele animatie. Deze media cast wordt vervolgens aan andere studenten gegeven om hierop feedback te geven (peer review). Op deze manier vindt er een betere en diepere verwerking van de leerstof plaats.

Waarom dit project?
Het Bachelor College wil graag docenten uitdagen om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Zo heeft Hans Sterk (W&I) geëxperimenteerd met een interessante vorm van activerend onderwijs: media casts. Uit de evaluatie bleek dat de studenten erg enthousiast waren over deze manier van onderwijs. Mogelijk is deze onderwijsvorm dan ook interessant voor andere docenten/vakken.

Wat willen we bereiken?
Met dit project willen we antwoord op de volgende vragen: Zijn media casts (videoverslagen) overdraagbaar als activerende werkvorm (plus peerfeedback) naar een andere vak? Welke voordelen biedt deze werkvorm? Wat heb je als docent nodig om een dergelijke werkvorm toe te passen, zowel technisch als inhoudelijk?

Aan het eind van het project:

  • Hebben twee docenten/vakken mediacasts geïntegreerd als activerende werkvorm (inclusief peerfeedback instrument);
  • Zijn de technische en didactische randvoorwaarden in kaart gebracht op basis van de ervaringen van docenten en literatuuronderzoek;
  • Ligt er een toolkit voor docenten om zelf deze activerende werkvorm toe te passen in hun vak.

Waar staan we nu?
Er is met twee docenten gesproken die deze werkvorm toe willen passen in hun onderwijs. Ervaren docenten zijn geïnterviewd over de manier waarop zij dit toegepast hebben en welke randvoorwaarden er vanuit deze ervaringen naar voren gekomen zijn. Ondertussen wordt er literatuuronderzoek gedaan en voorbeelden verzameld om de toolkit te vullen.  

Wie houden zich hiermee bezig?
Bianca van der Aalst (EduSupport), Jolanda Vogelsangs (STU),

Wat is de planning?
Startdatum: 01-09-2014
Einddatum:31-12-2014

Meer weten over mediacasts?
Mediacasts op de toolspagina

Bianca van der Aalst (Edusupport) – Projectleider
Jolanda Vogelsangs (Edusupport) – Onderwijskundig Adviseur
Hans Sterk (Docent W&I) – Expert
Caroline Hummels (Docent Design) – Expert
Sophie Rousseau (Docent Bouwkunde) – Expert

Contact
Bianca van der Aalst (EduSupport)
Telefoon: 040-2478456
E-mail: b.v.d.aalst@tue.nl