Peach

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.


Wat is Peach?
Peach is een webbased systeem voor het plaatsen van opdrachten, het verzamelen, opslaan en automatisch of handmatig evalueren van ingediende opdrachten en het administreren van resultaten. Dit betekent dat studenten na een paar jaar nog steeds op een georganiseerde manier bij hun werkstukken kunnen, zonder dat er versies verloren gaan. Ook biedt het de mogelijkheid tot peer reviewing, waarbij studenten elkaar feedback geven. 

Waarom dit project?
Een aantal vakken hebben succesvol met dit systeem gewerkt en de TU/e wil nu onderzoeken hoe dit systeem beschikbaar gesteld kan worden voor andere docenten.

Wat willen we bereiken? 

  1. Een benchmark van functionaliteiten (matcht het met de wensen van docenten en studenten);
  2. Een implementatieplan met aandacht voor duurzame inbedding in de organisatie na afsluiting van het project;
  3. Professionalisering van docenten op het gebied van de digitale tool Peach;
  4. Een Poule van medewerkers die zijn opgeleid om Peach te beheren en onderhouden;
  5. Een uitgebreidere koppeling met OASE.

Waar staan we nu?

  • Sinds september 2012 hebben meer dan 1900 studenten en 60 stafleden Peach gebruikt en is het ingezet in 22 vakken met 120 opdrachten. Meer dan 15.000 inzendingen en meer dan 33.000 peer reviews hebben met Peach plaatsgevonden.
  • Veel opleidingen gebruiken Peach (IS, IE, ME, EE, BE, ID), maar nog steeds op beperkte schaal. Door gebruik bij twee basisvakken van het Bachelor College zijn alle eerstejaars in aanraking gekomen met Peach.
  • De projectgroep werkt aan docentondersteuning. Dus hoe kan een docent het systeem gaan gebruiken, welke functionaliteiten zijn er en hoe kan dit in het vak van de betreffende docent ingebouwd worden.

Wie houden zich hiermee bezig?

  • Tom Verhoeff (W&I), Jolanda Vogelsangs (STU), Han Verbiesen (Dienst ICT) en Jos Coenen (Dienst ICT)
  • Deelnemende faculteiten zijn: Electrotechniek, Werktuigbouwkunde en Wiskunde & Informatica.

Wat is de planning?
Startdatum: April 2013
Einddatum: januari/februari 2014

Meer weten over Peach?
Wil je weten bij wie je moet zijn voor een training op individuele basis of wat interessante links zijn op het gebied van Peach, kijk dan eens onder Tools op deze website. 

Presentatie Peach - TU/e Onderwijsdag 18 maart 2014

Contact
Jolanda Vogelsangs (projectcoƶrdinator)
Telefoon: 040 247 2795
E-mail: j.vogelsangs@tue.nl

Tom Verhoeff (gebruik bij nieuwe vakken)
Telefoon: 040-247 41 25
E-mail: t.verhoeff@tue.nl

Picto_Overveld-09.png
Ervaring
Picto_Huizing-09.png
Ervaring