Roadmap to blended learning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.

 

Wat is een roadmap to blended learning?
Een roadmap geeft een beheersbaar stappenplan richting blended learning weer, uitgaande van onderwijs als facilitering van het leren. Het stappenplan bestaat uit een concrete structuur met aanbevelingen, praktische support en heldere (tussen)resultaten.

Waarom dit project?
Onder meer door het groeiend studentaantal spelen bij de faculteit Werktuigbouwkunde op dit moment een aantal onderwijsvragen. Het gaat dan over het accommoderen van onderwijs aan grote groepen met schaarse middelen zoals ruimte en tijd, het motiveren van studenten om te oefenen en toetsing. Een goede analyse van de problemen en de prioriteiten is hierbij nodig. De inzet van vormen van blended learning kan een belangrijke bijdrage leveren bij vinden van oplossingen voor deze vragen.

Wat willen we bereiken?
Dit project levert een stappenplan of roadmap op, die docenten helpt blended learning in hun onderwijs willen toepassen structuur aan te brengen in deze vernieuwing. Een praktisch supportmodel verleidt docenten om de stap te zetten naar herontwerp onderwijs in een blended vorm.

Resultaten:

  • Ontwikkelen van een model roadmap die docenten voor de invulling van blended learning in hun vak kunnen gebruiken;
  • Een ingevulde roadmap voor één of twee nog nader te bepalen werktuigbouwkunde vakken;
  • Een aanzet tot de eerste blended activiteiten voor één of twee werktuigbouwkunde vakken.

Waar staan we nu?

  • In ontwikkeling
  • Concept roadmap
  • Pilots in ontwerpfase

Wie houden zich hiermee bezig?
Opdrachtgever: Lex Lemmens, dean GS
Reflectiegroep: Corinne Jongeneelen, Wilma Groenendaal, Richard Engeln, Sonia Gomez
Projectmanager: Susanne Jacobs
Onderwijskundig adviseur: Bianca van der Aalst
Projectassistent: Joost Lammers
Docenten: Rick de Lange, Inez Lopez-Cartega, Patrick Anderson

Wat is de planning?
1 oktober 2014 – 31 december 2014  

Meer weten over het project?
Projectaanvraag PICTO

Contact
Susanne Jacobs
Bianca van der Aalst