Rubrics-app

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.


Wat zijn Rubrics?
Rubrics zijn beoordelingsformulieren waarin de vaardigheden van een student worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Voor elke criterium zijn een aantal niveaus gedefinieerd, variƫrend van goed tot onvoldoende. Per niveau is exact beschreven in welke mate aan het criterium voldaan is.

De voordelen van Rubrics zijn ondermeer:

  • Rubrics stelt de docent in staat om een student objectief te beoordelen. De criteria en de niveaus zijn immers al omschreven. Alles staat alles op 'papier' wat maakt dat de docent eenvoudig feedback kan geven.
  • De docent kan de lege Rubric vooraf aan de studenten voorleggen zodat zij een goed beeld krijgen van de verwachtingen en eindtermen van hun opdracht.
  • De te ontwikkelen elektronisch Rubric (app) sluit perfect aan bij het elektronische dossier waarin de ontwikkelingen van professionele vaardigheden van studenten worden bijgehouden binnen het Bachelor College.
  • Rubrics zijn niet alleen nuttig bij de beoordeling van professionele vaardigheden. Ook bij het opstellen en corrigeren van tentamens, beoordelen van werkstukken en peerreviews van studenten onderling kunnen Rubrics gebruikt worden.

Waarom dit project?
Op dit moment worden bijvoorbeeld de professionele vaardigheden van studenten (zoals vergaderen, rapporteren, presenteren) beoordeeld op basis van de ervaringen van docenten en hun persoonlijke indrukken. Deze manier van beoordelen is vaak subjectief of wordt het door de student als subjectief ervaren. Een van de redenen die hieraan ten grondslag ligt is dat het op deze manier vrijwel onmogelijk is voor de docent om feedback te geven op de prestaties van een student.

Wat willen we bereiken?
De doelstelling van dit project is om een elektronische Rubric te ontwikkelen die de beoordeling door de docent vereenvoudigt en die resultaten kan exporteren naar het professionele vaardigheden dossier. De beoordeling van studenten moet op dezelfde, eenvoudige manier plaats kunnen vinden als met de 'papieren' Rubrics. Om zo dicht mogelijk bij deze papieren versie te blijven is er voor gekozen om een applicatie (app) te ontwikkelen die op een tablet kan worden ingevuld. De elektronische Rubrics tool moet zover ontwikkeld worden dat het systeem eenvoudig uit te rollen is naar alle docenten binnen het Bachelor College. Naast zelf samen te stellen Rubrics is het de bedoeling om ook standaard Rubrics te gaan aanbieden via een nog te ontwikkelen website.

Waar staan we nu? 
We gaan binnen dit project de tool ForAllRubrics gebruiken . De aandacht gaat nu uit naar de aansluiting van de app op de systemen van de TU/e.

Wat is de planning?
Startdatum: 1 juni 2013
Einddatum: 31 december 2013

Wie houden zich hiermee bezig?
Joris Remmers (universitair docent Werktuigbouwkunde, projectleider), Sonia Gomez (TEACH, didactische ondersteuning), Larisa Camfferman (STU, didactische ondersteuning / implementatie binnen Bachelor College), Robert Vogels (dienst ICT, technische ondersteuning, koppeling met docenten volgsystemen), 

Regelmatig overleg met: Ruurd Kuipers (universitair docent informatica), Marcel Vissers (beheerder OWIS) en Floris Verhagen (in- en uitvoer data in OWIS)

Meer weten over Rubrics?
Wil je meer weten over Rubrics? Kijk dan eens onder 'tools' op deze website. Hier lees je meer over de demonstraties, de speciale trainingen en met wie je een keer mee kan kijken.

Contact
Joris Remmers
Telefoon: 040-2473175
E-mail: J.J.C.Remmers@tue.nl  

Picto_Remmers-09.png
Ervaring