Skeleton concept mapping

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.


Waar hebben we het over?
Normaal gesproken begint een concept map met een leeg veld. Voor studenten is dit soms lastig. Daarom is er een multimediaal verrijkte skeleton concept map ontworpen: de Enriched Skeleton Concept Map (ESCoM). In een ESCoM plaatst de docent alle kernbegrippen (concepten) die voor een vakgebied of een (sub)domein belangrijk zijn. De docent hecht aan elk concept foto's en/of animaties met daarnaast opdrachten (scripts) die de studenten in tweetallen uitwerken en waarover ze discussiëren. De scripts fungeren als stappenplan om betekenis te geven aan de concepten en de dialoog tussen studenten te borgen. De samenwerking wordt hiermee dus, in plaats van door een docent, gestuurd door een script. Daarnaast leggen ze aan de hand van een script verbindingen tussen de concepten. Doordat de studenten samen actief op zoek gaan naar de bijbehorende informatie, zowel uit het leerboek als ook uit andere (internet)bronnen, ze discussiëren over de opdrachten en heel intensief samenwerken, blijft de leerstof veel langer hangen. Daardoor bereik je een vorm van betekenisvol leren.

Waarom dit project?
In de visie van het Bachelor College speelt de ontwikkeling van activerende onderwijsvormen een belangrijke rol. Bij Industrial Design (ID) was men voor het vak Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) op zoek naar een alternatieve werkvorm om de leerprestaties van de studenten te verbeteren. De ESCoM-methode als activerende werkvorm om betekenisvol leren invulling te geven werd enthousiast ontvangen, waarop werd besloten een experiment op te zetten om de ESCoM- methode in te gaan zetten voor TNW.

Wat willen we bereiken?

Met de pilot om de ESCoM methode toe te passen bij het vak TNW willen we al dan niet aantonen dat:

  • De contacttijd voor docenten met deze blended onderwijsvorm afneemt
  • Het ruimte biedt voor tijd-, plaats-, en leerstijlonafhankelijk leren en individuele leerpaden
  • Studenten de behandelde leerstof beter begrijpen (hogere toetsresultaten)
  • De ESCoM-methode ingezet kan worden voor dit vak bij andere faculteiten
  • De ESCoM-methode ingezet kan worden voor andere (Beta-)vakken TU/e-breed

Bij succes ligt er een basis om deze werkvorm verder te dissemineren binnen de TU/e, waarvoor vervolgprojecten gestart kunnen worden.

Waar staan we nu?

  • Sinds september 2013 hebben we een overall map met in totaal 11 ESCoMs samengesteld, een hand-out voor de studenten geschreven, een (OASE) SharePoint site ingericht voor de peergroups en voor docenten om het proces te monitoren. Bovendien hebben we een licentie geregeld voor het softwareprogramma Mindjet / MindManager.
  • Bij de start van de tweede periode, waarin het vak verzorgd wordt, hebben we een pilot van 14 peergroups samengesteld en een opstartworkshop voor de studenten verzorgd.
  • De peergroups werken in deze periode aan de 11 ESCoMs met in totaal 94 concepten.
  • Elke week worden de ESCoMs geupload in OASE en geven de docenten hierop aan het eind van de week hun feedback.

Wie houden zich ermee bezig?
Aarnout Brombacher (ID), Miguel Bruns (ID), Richard Engeln (TN), Frank Delbressine (ID), Leo Pel (TN) en Ton Marée (ESoE)

Wat is de planning?
Startdatum: 8 juli 2013
Einddatum: 28 februari 2014

Meer weten?

Presentatie Skeleton Concept Mapping - TU/e Onderwijsdag 18 maart 2014

Contact
Ton Marée
E-mail: a.j.maree@tue.nl
Telefoon: 040 247 4206 / 06 51399351