Van videocolleges naar weblectures

Dit project wordt mogeiljk gemaakt door PICTO.


Wat is een weblecture?

Weblectures zijn korte kennisclips die in een speciaal daarvoor ingerichte opnamestudio (of op locatie) worden opgenomen t.b.v. het onderwijs.
Docenten kunnen een stuk theorie of onderdeel van hun hoorcollege opnemen zodat studenten deze vooraf en buiten het college om -online- kunnen bekijken. Dit kan een uitwerking van een opgave zijn, een formule of een theoretische verhandeling. Het voordeel is dat studenten deze weblectures thuis kunnen bekijken waardoor de docent de contacttijd kan gebruiken voor verwerking van de stof. Weblectures dragen daardoor bij aan  kleinschaligere en meer interactieve begeleiding van studenten. Weblectures zijn een  essentiële onderwijsvorm in de ontwikkeling naar en van ‘digitaal onderwijs’.

Waarom dit project?

Voor docenten biedt het zelf maken van weblectures de gelegenheid om gericht leermateriaal aan te bieden dat past binnen het curriculum van de TU/e. Weblectures moeten aan andere technische en didactische eisen voldoen dan de ‘registratie’ van hoorcolleges om effectief te zijn. De didactische vaardigheden die de docent inzet tijdens de informatieoverdracht bij een (hoor)college kunnen namelijk niet één op één worden overgenomen bij het opnemen van een weblecture. Docenten zijn hier nog onervaren in en daarom willen wij de docenten door middel van dit project professionaliseren. Daarnaast willen we de docenten bewust laten nadenken hoe de weblecture ingrijpt in hun onderwijs.

Wat willen we bereiken?

Dit project moet er voor zorgen dat weblectures structureel onderdeel uit gaan maken van het onderwijsaanbod van de TU/e. Daarnaast willen we dat er weblectures van hoogstaande kwaliteit ontwikkeld worden, door een professionele organisatie en goed getrainde docenten. De ondersteuning vindt plaats vanuit het WebLab dat bestaat uit de studio en de facilitaire en didactische ondersteuning. Dit WebLab moet een vaste plek krijgen binnen de TU/e organisatie en vindbaar zijn voor de docenten.

Aan het eind van het project:

 • Hebben 25 docenten hebben professionaliseringstraject doorlopen
 • Zijn er ongeveer 25 concrete weblectures
 • Zijn grafische ontwerpen ter ondersteuning van de weblectures (intro, outro, bumper, grafics);
 • Is er een implementatieplan geschreven met aandacht voor duurzame inbedding in de organisatie na afsluiting van het project.
 • Zijn er didactische handvatten met betrekking tot het maken en inzetten van weblectures ontwikkeld

  Waar staan we nu?

  Inmiddels hebben we al veel bereikt, in sommige gevallen zelfs meer dan verwacht.

  • In totaal hebben al 45 docenten deelgenomen aan de mediatraining
  • De eerste online course van de TU/e (Calculus Preparation) is gegeven in de zomer van 2013
  • De eerste MOOC van de TU/e is onder constructie (start april 2014)
  • Twee basisvakken (Modelleren en Design) zijn als reeks opgenomen
  • In totaal zijn er 75 losse weblectures opgenomen
  • Er wordt momenteel gewerkt aan het schrijven van een implementatieplan
  • Er worden gesprekken gevoerd over de vaste plek multimedia center
  • Docenten zijn zich bewuster geworden van het feit dat de weblectures een andere aanpak vergen. Een veel gehoorde reactie van docenten is: ‘Het is echt iets anders dan lesgeven, je moet je verhaal intensiever voorbereiden.  Je moet echt nadenken over je slides en het geen je wilt gaan vertellen. 

  Wie houden zich ermee bezig?

  • Maurice Megens (STU) en Hanneke Duisterwinkel (EduSupport)
  • Docenten/faculteiten die zich tot nu toe hebben aangemeld voor dit project zijn: Ton Backx (EE), Maarten Willems (B), Chris Snijders (IE&IS), Jos van Schijndel (B), Jacob Voorthuis (B), Richard Engeln (TN), Bauke de Vries (B), Wim Schaefer (B), Sophie Rousseau (B), Jan Hensen (B), Johanna Hoffken (IE&IS), Pieter van Gorp (IE&IS) en Hans Achard van Enschut (ID).
  • In het projectteam zitten verder de volgende externe personen:
  • Cindy de Koning Media, media-expert en nieuwslezeres Omroep Brabant
  • Lieke van Zutphen Regie, media-expert en regisseuse bij o.a. RTL
  • John van den Heuvel Media, grafisch vormgever

  Wat is de planning?
  Startdatum: april 2013
  Einddatum: 2014

  Meer weten over weblectures?
  Tijdens de training Weblectures leer je waar je op moet letten als je voor een camera staat. En wist je dat er in Metaforum zelfs een speciale opnamestudio is gebouwd? Lees er meer over deze tool onder 'tools' op deze website.

  Presentatie Weblectures - TU/e Onderwijsdag 18 maart 2014
  Presentatie MOOCs - TU/e Onderwijsdag 18 maart 2014

  Contact
  Maurice Megens (STU)
  Telefoon: 040-2474226
  E-mail: m.m.a.m.megens@tue.nl

  Picto_Boon-09.png
  Ervaring
  Picto_Cuijpers-09.png
  Ervaring
  Making_of_Weblectures_image.jpg
  Making of weblectures
  Hanneke_duisterwinkel2.jpg
  In het nieuws