Voorsprong door innovatie: eerste stappen richting blended learning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.

Wat is Blended Learning?
Blended learning is een combinatie van face-to-face en online onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van weblectures die de student zelfstandig kan kijken, tijd- en plaatsonafhankelijk ter voorbereiding op een bijeenkomst waarin door middel van casuïstiek/voorbeelden/oefeningen  het onderwerp verder uitgediept wordt.

Waarom dit project?
'Blended learning' is een relevant onderdeel van het verbeteren  van onderwijs. Essentiële vragen voor de Technische Natuurkunde en Elektrotechniek docenten bij het inzetten van ICT zijn vaak: welke rol heeft ICT in mijn vak? Hoe combineer ik de inzet van ICT (e-learning) met de contactmomenten (online onderwijs)? Hoe besteed ik aandacht aan differentiatie van studenten? Hoe optimaliseer ik de zelfstudietijd van de studenten?

Docenten zijn niet altijd helemaal bekend met het doel en de functionaliteit van ICT in het onderwijs om het beoogde effect te bereiken.  Met de groei van de studentenaantallen, de differentiatie in niveaus en de voorkennis is het belangrijk om docenten te laten experimenteren in hun eigen onderwijscontext met de alternatieven die blended-learning (o.a. het inzetten van weblectures en pencasts) biedt.

Wat willen we bereiken?
Het project heeft directe invloed op 'het primaire proces', de docenten dus! De toepassingsmogelijkheden van ICT in het onderwijs  (weblectures en pencasts) worden geëxploiteerd door kleinschalige aanpassingen in het onderwijs als pilots. Verder is het van belang dat de kleine innovaties worden gestimuleerd, zijnde de voorbeelden van 'good practices'  voor andere docenten.

Resultaten

  • Technische Natuurkunde en Elektrotechniek docenten laten de mogelijkheden van blended-learning exploreren
  • Het stimuleren van kleine innovaties binnen de faculteiten Technische Natuurkunde en Elektrotechniek
  • Het  informeel dissemineren van 'good practices' binnen de faculteiten en docenten

Waar staan we nu?

  • Vijf Technische Natuurkunde en Elektrotechniek docenten zijn getraind in de toepassing van blended-learning in het onderwijs
  • Vijf Technische Natuurkunde en Elektrotechniek docenten hebben weblectures opgenomen om onderwijsproblemen op te lossen (gebrek aan voorkennis, master studenten met verschillende achtergrond op hetzelfde niveau te krijgen, en ook concepten uit te leggen).
  • Draft Roadmap (in ontwikkeling ) voor  het basisvak Toegepaste Natuurwetenschappen met het inzetten van weblectures en pencasts.

Wie houden zich hiermee bezig? 
Opdrachtgever: Lex Lemmens, dean GS
Projectmanager en onderwijskundig adviseur: Sonia Gómez Puente (Beleidsmedewerker TN/EE)
Technische ondersteuning in studio: Maurice Megens (STU) en studentassistenten
Externe expert in weblectures/pencasts en coaching in studio: Cindy de Koning (Omproep Brabant)
Docenten: Erwin Kessels, Niek Lopez Cardoso, Richard Engeln, Anton Tijhuis, Kees Goossens, Judith Keijsper.

Wat is de planning?
1 oktober 2014 – 31 december 2014

Meer weten over het project?
Projectaanvraag PICTO