Weblectures 3.0

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PICTO.

 

Wat is een weblecture?
Weblectures zijn korte kennisclips die in een speciaal daarvoor ingerichte opnamestudio (of op locatie) worden opgenomen t.b.v. het onderwijs. Docenten kunnen een stuk theorie of onderdeel van hun hoorcollege opnemen zodat studenten deze vooraf en buiten het college om -online- kunnen bekijken. Dit kan een uitwerking van een opgave zijn, een formule of een theoretische verhandeling. Het voordeel is dat studenten deze weblectures thuis kunnen bekijken waardoor de docent de contacttijd kan gebruiken voor verwerking van de stof. Weblectures dragen daardoor bij aan  kleinschaligere en meer interactieve begeleiding van studenten. Weblectures zijn een  essentiële onderwijsvorm in de ontwikkeling naar en van ‘digitaal onderwijs’.

Waarom dit project?
In het kader van PICTO is reeds een tweetal projecten uitgevoerd op het gebied van weblectures. Op basis van de overwegend positieve ervaringen van de deelgenomen docenten is besloten een derde reeks in te zetten.  In deze derde reeks moet de focus liggen op blended learning: enkel opnames die in het teken staan van Blended Learning komen voor dit project in aanmerking.

Wat willen we bereiken?
Met dit project willen we bereiken dat docenten blended learning meer zullen toe passen in hun vakken. Hoe richten zij hun onderwijs in zodat het effectiever, efficiënter en meer studentgericht wordt? Doordat er door docenten wordt nagedacht over de inzet van weblectures in het onderwijs kan er vervolgens ook nagedacht worden over wat er nog meer mogelijk is in het onderwijs. Juist deze gedachten kunnen helpen om richting blended learning te gaan werken.

Aan het eind van het project:

  • Zijn voor vijf specifieke vakken docenten getraind in het opnemen van weblectures.
  • Is voor deze vijf vakken een herontwerp of een voorstel voor een vervolgproject voor het herontwerp van het vak ontwikkeld.
  • Zijn best practices verspreid onder (mede)docenten d.m.v. handvatten/draaiboek.

Waar staan we nu?
Er is met 7-tal docenten gesproken over de inzet van weblectures voor een van hun vakken. Zij worden op dit moment getraind door presentatrice Cindy de Koning (Omroep Brabant) en begeleid bij herinrichten van hun vak met behulp van weblectures.

Wie houden zich hiermee bezig?
- Bianca van der Aalst (EduSupport), Maurice Megens (STU)
- Docenten: Ines Lopez Artega, Myriam Cloodt, Isabelle Reymen, Annelies Bobelyn, John van der Schaaf, Henk Corporaal, Rui de Almeida e Santos Nogueira

Wat is de planning?
Startdatum: 01-10-2014
Einddatum:31-12-2014

Meer weten over weblectures?
Tijdens de training Weblectures leer je waar je op moet letten als je voor een camera staat. En wist je dat er in Metaforum zelfs een speciale opnamestudio is gebouwd? Lees er meer over deze tool onder 'tools' op deze website.

Wil je meer weten over de voorgaande projecten
Wil je meer informatie over de studio of een keer een kijkje nemen? Neem contact op met Maurice Megens 

Contact
Bianca van der Aalst (EduSupport)
Telefoon: 040-2478456
E-mail: b.v.d.aalst@tue.nl