Interactie en motivatie

Door studenten actief met de stof te laten werken, beklijft er meer. Dit geldt met name voor de contactmomenten tussen student en docent. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe het meest uit deze contactmomenten gehaald kan worden. Afwisseling in de werkvorm en interactie met studenten bevorderen de concentratie en het leerrendement.

Door studenten actief te betrekken bij colleges, krijgen ze meer verantwoordelijkheid en leren ze actiever. ICT-middelen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Op de TU/e heeft men ervaring met en/of biedt men ondersteuning in de volgende tools: