Samenwerkend leren

Een groot deel van het TU/e-onderwijs is projectonderwijs, in veel gevallen OGO (Ontwerpgericht Onderwijs). Hierbij werken studenten in groepen, waarbij het ontwikkelen van professionele vaardigheden een belangrijke rol speelt. De studenten leren van elkaar door van gedachten te wisselen over inhoudelijke onderwerpen. Ze maken praktische afspraken en lossen problemen gezamenlijk op om zo tot een eindproduct te komen.

ICT kan heel goed ingezet worden om een groepsproces te begeleiden. Bijvoorbeeld om studenten elkaar feedback te laten geven of vergader- en gesprekstechnieken eigen te laten maken.

Op de TU/e heeft men ervaring met en/of biedt men ondersteuning in de volgende tools: