Zelfstudie stimuleren

Een van de mooiste kanten van doceren is het contact met studenten. Door de groei van de studentenaantallen gaat veel contactonderwijs er anders uitzien dan in het verleden. Een groter deel van het onderwijs wordt tijd- en plaats onafhankelijk aangeboden via weblectures en open resources. Hierbij wordt zelfstudie van de student verwacht. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel in het leerproces en betekent voor sommige cursussen zelfs het belangrijkste onderdeel.

Met de inzet van ICT-middelen kunnen studenten zelf actief aan te slag waardoor contactmomenten anders kunnen worden ingericht en het contact intensiever wordt.

Op de TU/e heeft men ervaring met en/of biedt men ondersteuning in de volgende tools: