Rubrics-app

Wat is Rubrics?
Via de Rubrics-app kunnen beoordelingsformulieren worden ingevuld waarin de vaardigheden van een student worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Voor elke criterium zijn een aantal niveaus gedefinieerd, variƫrend van goed tot onvoldoende. Per niveau is exact beschreven in welke mate aan het criterium voldaan is.

Hoe werkt het?
De Rubric wordt in de regel door de docent zelf opgesteld in de Rubrics-app. Deze rubrics kunnen heel eenvoudig tijdens een presentatie of vergadering ingevuld worden en vervolgens gekoppeld worden aan het e-dossier van de student.

Handleiding
Meer informatie over de handleiding zal binnenkort bekend worden.

Aan de slag!
Als u wilt gaan starten met Rubrics, kunt u contact opnemen met:
Joris Remmers (algemene informatie)
E-mail: J.J.C.Remmers@tue.nl

Sonia Gomez (training)
E-mail: S.M.Gomez.Puente@tue.nl  

Picto_Remmers-09.png
Ervaring